kanteen logo

GDPR

onas header fragment

Zásady zpracování / Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a dále podle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění, o zpracování osobních údajů.

Kdo je správce?

Správcem je společnost Neo Canteen s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00, IČ: 17871883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Ostravě, oddíl C91385/KSOS (dále jen „Správce“).
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje správce

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu:
kanteen@lch.cz

nebo na adrese Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00.

Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že: Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme níže uvedené osobní údaje, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. zasílání týdenního menu

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty
 • účelem zpracování je zasílání nabídky správce, a to týdenního jídelního lístku (menu) zvolené provozovny správce
 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí
  emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě kanteen@lch.cz zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení souhlasu

2. zasílání obchodních sdělení

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje
 • Vaše adresa za účelem zasílání obchodních nabídek a vzorků produkce Správce;
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty
 • účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení správce s nabídkami služeb správce
 • zpracování je prováděno:
 • a) na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na email kanteen@lch.cz, zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však pět let ode dne udělení souhlasu
 • b) jste-li naším zákazníkem, na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky

3. pokročilý marketing‍

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační, kontaktní a elektronické údaje
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty a dále údaje z cookies (viz níže); tyto osobní údaje mohou být přiřazeny k názvu společnosti, pro kterou pracujete nebo kterou zastupujete, pokud má být na jejich základě kontaktována primárně tato společnost
 • účelem zpracování je zasílání inspirující nabídky třetích osob nebo využití e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích a službách Google
 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě kanteen@lch.cz
 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení souhlasu

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání nezbytných cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce. Používání ostatních cookies, tedy například pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových
stránek používáme na základě vašeho souhlasu. Věříme, že díky nim můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém
počítači zakázat. S uvedeným souvisí, že zpracováváme vaše elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek na adrese www.kanteen.cz, např. IP/Mac adresa zařízení, cookies, lokalizační údaje zařízení.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich
osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci, daňoví a právní poradci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit stejně dobře jako my a na dané zpracování se specializují.
Prohlašujeme, že při jejich využití dbáme na plnění všech podmínek stanovených v článku 28 a následujících GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2
 • Neo Canteen s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00, IČ: 17871883
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram